รายนามนิสิต รุ่นที่ 1

Pimrapee Kasemcharoenwong Piriyaporn Uampittaya Nuchsara Choksuansup  Usana Larbprasertporn